Кошик
14 відгуків
Полтававул. Раїси Кириченко 1, офіс 105
+38(095) 504 50 50
+38(050) 982 90 93
+38(066) 555 43 64
Адвокатське об'єднання "ХіТ"

Поновлення договору з Дежкомземом на підставі ст.33 ЗУ "Про оренду землі"

Поновлення договору з Дежкомземом на підставі ст.33 ЗУ "Про оренду землі"

🔥Постанова палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності КГС ВС від 18.03.2019 № 908/1165/17: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81336824

⚡Ключові висновки палати КГС:
✔️У цій справі предметом спору, а відповідно і об'єктом захисту за позовними вимогами, стало право орендаря (Позивача) на поновлення Договору – договору оренди земельної ділянки – в порядку, передбаченому частиною 6 статті 33 Закону України "Про оренду землі".
✔️Враховуючи встановлені судами обставини:
- щодо укладення Договору строком на 10 років з терміном дії до 01.01.2017,
- непогодження сторонами Договору істотних умов Договору з огляду на те, що в ході листування між сторонами щодо поновлення Договору (пункт 3.3) Позивач неодноразового пропонував поновити Договір на інших умовах, ніж були визначені Договором, – зі строком дії Договору 49 років, Відповідач-1 заперечив проти цього, запропонувавши поновити Договір на інших умовах, а саме: 8% орендної плати від нормативної грошової оцінки Земельної ділянки зі строком дії договору оренди 7 років, а Позивач відповіді на таку пропозицію не надав;
- викладення Позивачем в позові та в заяві про уточнення позовних вимог вимоги про поновлення Договору на 49 років, тобто на інших умовах, ніж визначені Договором;
✔️Суд дійшов висновку, що Позивач, хоча і послався, як на підставу позову на порядок поновлення договору оренди землі, передбачений частиною 6 статті 33 Закону, однак послідовно наполягав на своєму праві на поновлення Договору саме на 49 років, а відповідно і на порушенні Відповідачем-1 такого права, на чому засновані підстави позову та чому відповідає предмет позову про визнання укладеною Додаткової угоди до Договору про його поновлення на 49 років.
✔️Суд зазначає про відсутність підстав вважати, що у Позивача виникло право на позов у зв’язку із стверджуваними Позивачем порушеннями з боку Відповідача-1 частини 6 статті 33 ЗУ "Про оренду землі". Суд не погоджується із висновками судів попередніх інстанцій в оскаржуваних рішеннях про існуванням підстав для часткового задоволення позову. 
✔️Часткове задоволення позову у цій справі означало б, що існують підстави для висновку, що принаймні у певній частині відбулось порушення Відповідачем-1 прав Позивача на поновлення Договору. 
✔️Разом з тим, конструкція норми частини 6 статті 33 Закону створює підстави для правомірних очікувань сторони договору оренди землі на його поновлення на той самий строк і на тих самих умовах. При цьому, хоча умова про строк також є умовою договору, у цій нормі вона виокремлена. 
✔️Тому очевидно, що за існування фактичного складу, передбаченого у частині 6 статті 33 Закону сторона договору оренди землі має право на поновлення цього договору на той самий строк і на тих самих умовах. 
✔️Сторона договору за звичайних обставин є обізнаною про його умови, тому реалізація зазначеного права не утруднене їх з’ясуванням. 
Водночас, якщо сторона договору вимагає поновлення договору оренди на інший строк або на інших умовах, це за приписами частини 6 статті 33 Закону не створює для іншої сторони договору обов’язку прийняти ці умови та укласти відповідну додаткову угоду або запропонувати у відповідь інші умови. Відповідно відмову задовольнити цю вимогу або зволікання з її розглядом не можна вважати порушенням прав сторони договору, передбачених частиною 6 статті 33 Закону.
✔️Протягом всього розгляду справи у суді першої інстанції у своїх письмових заявах до суду Позивач наполягав на існуванні підстав для поновлення Договору саме на 49 років та наполягав на задоволенні вимоги про визнання укладеною Додаткової угоди про поновлення Договору на 49 років.
✔️Суд погоджується із аргументами скаржника (пункт 6.2), що суд першої інстанції, ухвалюючи оскаржуване судове рішення у цій справі, всупереч вимогам статті 84 ГПК України (в редакції, чинній до 15.12.2017) вийшов за межі позовних вимог, а суд апеляційної інстанції не виправив цієї помилки.
✔️Отже, висновки в рішенні суду першої інстанції та постанові апеляційного суду про дотримання Позивачем процедури поновлення Договору, визначеної частиною 6 статті 33 Закону, про існування підстав для поновлення Договору та визнання укладеною Додаткової угоди відповідно до частини 6 статті 33 Закону зроблені з неправильним застосуванням судами норм статті 33 Закону та порушенням норм ГПК України – щодо меж розгляду позовних вимог відповідно до статті 84 ГПК України (в редакції, чинній на час ухвалення оскаржуваних судових рішень, до 15.12.2017), а тому з урахуванням положень пункту 3 частини 1 статті 308 та статті 311 ГПК України оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову в задоволенні позовних вимог.