Корзина
16 отзывов
Полтававул. Раїси Кириченко 1, офіс 105
+38(095) 504 50 50
+380(50) 982 90 93
+380(66) 555 43 64
Адвокатське об'єднання "ХіТ"

Що треба знати про стягнення аліментів у 2017 році?

Що треба знати про стягнення аліментів у 2017 році?

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів», який набув чинності 08.07.2017 року, була істотно переглянута сфера аліментних зобов’язань батьків щодо свої дітей та усунений ряд колізій і прогалин у цій сфері. Зміни, які були запроваджені законом торкнулись Сімейного кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України.

Цікавинки, які мають значення і можуть бути корисними Вам, наводимо нижче. Автор цього огляду дозволив собі не сухе викладення новинок законодавства, але і коротенькі пояснення і коментарі щодо суті змін та їх значущості. Тож, що нового треба знати про стягнення аліментів у 2017 році:

1.      Відтепер несплата аліментів може зіграти злий жарт із неплатником, який може істотно втратити у своєму праві власності на майно. Так, ухилення від сплати аліментів є новою підставою для відступлення від принципу рівності при розподілі спільного майна подружжя. Тобто у разі ухилення від сплати аліментів боржник може отримати набагато менше свого майна, як рухомого, так і нерухомого, ніж ½ частка, яка раніше презюмувалась і гарантувалась законом.

2.      Зараз аліменти на утримання дитини є власністю цієї дитини і навіть неповнолітня особа може брати безпосередню участь у розпорядженні своїми аліментами. Але, напевне, цій новині зрадіють скоріше діти, ніж їх батьки. Втім, нове правило є гарантією захисту і забезпечення прав дітей, що є безумовним плюсом в аспекті правового розвитку українського суспільства.

3.      Стягувачу аліментів надано виключне право обирати спосіб стягнення коштів – в частині від заробітку чи в твердій сумі. Хоча раніше юридична техніка покладала вирішення цього питання на розсуд суду, судова практика сама по собі формувалась за принципом вибору позивача. Тому ця новела істотного поліпшення чи погіршення ситуації не створить. Корисною новинкою є те, що новим рішенням суду одержувач аліментів може змінити раніше визначений спосіб стягнення. Раніше така опція передбачена не була, що істотно обмежувало сторону дитини в правових важелях.

4.      Дуже істотним нововведенням ми вважаємо розширення обставин, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів. Якщо раніше законодавець оперував досить розмитим терміном матеріального становища платника аліментів (яке є оціночною, за нашою думкою, категорією), то тепер на визначення розміру аліментів безпосередньо буде впливати ще 2 чітко вимірювані і оцінювані ознаки: наявність рухомого і нерухомого майна, а також доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, що перевищують 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено походження коштів. Ми вважаємо, що це дає стягувачам аліментів більше можливостей довести той самий матеріальний стан, тим більше в складних реаліях нашого життя, коли доходи одного з батьків можуть бути з різних причин приховані від офіційних джерел.

5.      Найзрозумілішою і найбільш очікуваною новиною є збільшення мінімального розміру аліментів, який має присуджуватись на дитину. Відтепер мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тобто замість 30%, Вам точно присудять 50% від прожиткового мінімуму. Ми вважаємо, що така позиція законодавця є абсолютно виправданою враховуючи принцип рівності обов’язків обох батьків щодо забезпечення своїх дітей.

6.      Новим законом більш детально регламентується питання стягнення простроченої суми аліментів та додаткових витрат на утримання дитини. Визначено, що у разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

7.      Істотно змінюється порядок стягнення аліментів. З точки зору цивільного процесу для стягувача аліментів такий порядок дещо спростився і, якщо Ви вирішили стягувати  аліменти у визначеному законодавцем розмірі, Ви маєте звертатись в порядку наказного провадження, яке вважається безспірним і не потребує додаткового часу і засобів доказування з боку стягувача. Тож, відповідно до нових правил, якщо заявлено вимогу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину – 1/4, на двох дітей – 1/3, на трьох і більше дітей – 1/2 заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб; заявлено вимогу про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі в розмірі 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб, необхідно подавати заяву про видачу судового наказу. Строк розгляду подібних заяв згідно закону складає лише 3 дні. Платнику ж аліментів поблажок законодавець не дає – у разі незгоди з розміром аліментів, заборгованості чи пені останній повинен оскаржувати такі факти в загальному для цивільного процесу порядку – в позовному провадженні.

З точки зору практикуючих правників прийняті зміни істотно поліпшують положення стягувачів аліментів, що, на нашу думку, укріплює права дітей на належне матеріальне забезпечення і сприяє укріпленню почуття відповідальності у того з батьків, який повинен сплачувати аліменти. В цілому зміни сприятимуть також зменшенню навантаження на судову систему та покращенню доступу до правосуддя для громадян.

Огляд законодавства підготувала партнер Правової групи ХіТ, фахівець в сфері сімейного права, Христина Захарова.