Корзина
16 отзывов
Полтававул. Раїси Кириченко 1, офіс 105
+38(095) 504 50 50
+380(50) 982 90 93
+380(66) 555 43 64
Адвокатське об'єднання "ХіТ"

Оскарження відмови Держкомзему у судовому порядку: міф чи реальність?

Оскарження відмови Держкомзему у судовому порядку: міф чи реальність?

Ми спробуємо розібратись в питанні перспективи судового оскарження відмов, що надаються Головним управління Держгеокадастру, та проаналізувати підстави для винесення законної відмови вказаним органом.

            Першим етапом в отриманні земельної ділянки у власність або у користування є звернення із клопотанням до уповноваженого органу щодо надання дозволу на розробку технічної або проектної документації щодо відведення земельної ділянки.

            Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області є розпорядником земель сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населених пунктів, а отже у разі бажання отримати землі вказаної категорії, Ви зобов’язані звернутись саме до Держкомзему.

            Однак, непоодинокими є ситуації, коли Держкомзем відмовляє у наданні дозволу на розробку із надуманих питань, і громадяни та юридичні особи постають перед запитанням – А що ж робити далі?

            Так, відповідно до ч. 3 ст. 123 Земельного кодексу України, підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

            Отже, у разі відмови Держгеокадастру із будь-яких інших причин, така відмова може бути визнанна незаконною в судовому порядку із зобов’язанням Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області повторно розглянути або навіть надати вказаний дозвіл.

            Аналогічна ситуація складається і після виготовлення технічної або проектної документації, коли Держкомзем відмовляє у затвердженні документації та передачі земельної ділянки у приватну власність.

            Підстави відмови у затвердженні документації із землеустрою, визначені у п. 13 ст. 123 Земельного кодексу України, а саме: підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише його невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Зміна типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для відмови у затвердженні проекту землеустрою або технічної документації із землеустрою.

            Відповідно до п. 14 ст. 123 Земельного кодексу України незаконна відмова може бути оскаржена до Суду.

Належним судом для оскарження відмови Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області є Полтавський окружний адміністративний суд.

Аналіз судової практики суду свідчить, що в ньому регулярно розглядаються справи, що пов’язані із оскарженням відмов Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області у наданні дозволів на розробку проектної документації та/або наказу на затвердження проекту із землеустрою.

Так, при дослідженні судових справ встановлено, що в більшості випадів, Полтавський окружний адміністративний суд визнає відмови Головного управління Держгеокадастру незаконними та скасовує їх.

Однак, актуальним та досить проблемним є питання, а що ж робити далі?

Судова практика Полтавського окружного адміністративного суду, на жаль, у цьому питанні не є сталою, і фактично розділилась на дві позиції:

1.         після визнання відмови незаконною, Суд зобов’язує Держкомзем повторно розглянути заяву із врахуванням рішення Суду; - посилаючись на наявність у Держкомзему дискреційних повноважень – тобто право самостійно приймати рішення.

2.         після визнання відмови незаконною, Суд зобов’язує Держкомзем надати дозвіл або затвердити проектну документацію.

На нашу думку, другий підхід є більш зваженим, та таким, що реально захищає інтереси громадян від протиправної поведінки Держкомзему.

Так, за усталеною судовою практикою під дискреційними повноваженнями суди розуміють повноваження, які адміністративний орган, приймаючий рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду - тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин (наприклад, ухвала ВАСУ від 29.09.2016 року по справі № 522/6069/14-а (№ в ЄДРСРУ 61821829).

При цьому, суд зауважує, що наявність дискреційних повноважень не означає, що суб'єкт владних повноважень може діяти свавільно при прийнятті тих чи інших рішень, такі повноваження мають межу.

Підставою для відмови у прийнятті такого рішення можуть бути лише визначені законодавством обставини. Відповідач не наділений повноваженнями за конкретних фактичних обставин діяти на власний розсуд - видати розпорядження, або відмовити у його виданні, існує лише один правомірний варіант поведінки (Ухвала ВАСУ від 04.08.2016 року по справі № 806/639/15 (№ в ЄДРСРУ 59664417).

Отже, оскарження відмови Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області є реальним механізмом захисту інтересів громадян та юридичних осіб від протиправної та незаконної діяльності вказаного органу.